İçeriğe geç

Kurra Hafızlık Nedir ?

Kurra Hafız olanlar yüce kitabımızı 12 ayrı kıraat ilminde okuyabilmektedir.Müslümanlar, konusu doğrudan Kur’ân olması bakımın-dan kıraat ilmiyle asırlar boyu uğraşmışlardır. Asr-ı Saâdette müslümanların ilk öğrendiği ilmin kıraat olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan kıraat ilmi, İslâmî ilimlerin en kıdemlisi-dir. Nitekim Hz. Peygamber bizzat kendisi sahabeye Kur’ân’ı ve onun kıraatini öğretmiş içlerinden bu alanda iyi olan kurrâlarıda çeşitli beldelere Kur’ân muallimi olarak göndermiştir. Hz.Peygamber’in vefatından sonra Sahâbiler öğrendikleri okuyuş şekillerini sonrakilere aktarmak ve bu ilmi yaymak için çok mücadele etmişlerdir. “kurra” kelimesi “Kâri’” kelimesinin cemidir ve ıstılahî anlamı itibarıyla Kur’an-ı kerim’in kıraatlerini zapt etmiş kişi anlamına gelir. Yani bu kelimeyle efendimizden kıraat rivayet edebilme yetkisine sahip mutehassıs hafızlar kastedilir. Herhangi birinin “kurra” sıfatına sahip olabilmesi için o şahsın;

1. Mükemmel derecede hıfzının olması,
2. 10 kıraatin tamamını imam, ravi ve tarikleriyle birlikte zaptetmiş olması,
3. Kıraatleri nakletme yetkisi olan bir mukriden icazet almış olması,
4. Kıraatlerin hüccetlerini değerlendirebilecek kadar Arap dili gramerine vakıf olması,
5. Hatt-ı Mesahif-i Osmani’yi biliyor olması,(Bu ifadelerle kastımız Hz. Osman döneminde çoğaltılan mushaf metinlerinin yazım ve imla özelliklerini bilmek ve yazılan mushaflar arasındaki yazım ihtilaflarına vakıf olmak)
6. İhtilaf-ı Mesahif-i Osmani’yi bilmiş olması,(Bu ifadelerle kastımız Hz. Osman döneminde çoğaltılan mushaf metinlerinin yazım ve imla özelliklerini bilmek ve yazılan mushaflar arasındaki yazım ihtilaflarına vakıf olmak)
7. Tecvid ve Tashih-i Huruf ilimlerine vakıf olması,
8. Tefsir ve Ulum-u Kuran alanlarına aşina olması,
9. Köklü kıraat literatürünü oluşturan tasnifleri okuyup bellemesi,
10. Rivayet edeceği kıraatleri mükemmelen temyiz kabiliyet ve zekasına sahip olması
11. Ve en nihaye ilmiyle amil müttaki bir zat bulunması elzemdir!!!

 

Bu şartları taşımayan bir şahsın “kurra” olarak adlandırılması son derece yanlıştır.

Bu yazı yorumlara kapalı.